Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер проведе среща с Маргарете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера” в Брюксел. Двамата обсъдиха инвестициите в наука, образование и иновации, области, които могат да върнат младите хора в България и да подобрят имиджа на страната ни. Разговаряха също за възможностите за насърчаване на предприемачи към разбработването на нови бизнеси, включително социални иновации.

На срещата беше отбелязана важността на INSAIT – новия Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, където ще бъдат обучавани кадри от световнопризнати учени.

Министър Лорер посети и научноизследователския център за наноелектроника и дигитални технологии в Европа – IMEC. Заедно с вицепрезидента на IMEC обсъдиха сътрудничество между София тех парк, водещи висши училища и компании, включително чрез участие в “Хоризонт Европа”. IMEC е емблема за технологичен трансфер и създаване на споделена инфраструктура и тестови център между водещи университети с цел насърчаване на иновациите и технологии в бизнеса. Подчертана беше важността да се инвестира във фонд за технологичен трансфер, насърчаващ превръщането на отлични научни резултати в продукти и услуги, в стартиращи компании, създаващи нови пазари и работни места.

Лорер проведе среща и с еврокомисар Мария Габриел, на която обсъдиха новата Европейска иновационна програма, която се съсредоточава върху високотехнологичните иновации.