Финансовите инструменти към Министерството на иновациите и растежа ще осигурят на българския малък и среден бизнес достъп до близо 7 млрд. лв. през следващите 7 до 10 години. Това включва грантови схеми, заеми, държавни инструменти и европейски програми. Това заяви министър Даниел Лорер, който откри Форум „Иновации и растеж за Варна“. Събитието се проведе във Висшето военноморско училище и в него участие взеха представители на бизнеса, академичните среди, изпълнителните директори на ББР, ИАНМСП, Фонд на фондовете и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.Пред бизнеса във Варна бяха представени мерки за насърчаване на иновациите, финансирани със средства на ЕС, както и инструменти в подкрепа на предприемачеството.

„Очакваме парите по Плана за възстановяване и устойчивост да дойдат през лятото“, каза министър Лорер. Той уточни и че до края на март ще стартира процедура за грантови средства по REACT-EU за близо 140 млн. лв. за енергийна ефективност. Целта на подкрепата за малките и средни предприятия е да се увеличат инвестициите в енергийно ефективни технологии.

От думите му стана ясно, че една от основните функции на новото министерство е да събере на едно място инструментите за постигане на икономически растеж, за да се подкрепи създаването на иновации и експортният потенциал на българските фирми. „Министърът подчерта, че ББР вече е банка на малкия и среден бизнес и създава програми целево към бизнеса, който има най-голяма нужда. „3 нови програми обявихме за общо 100 млн. лв. в подкрепа на различни сектори като туризма, розопреработвателите и за разходите за електроенергия“, каза още Лорер.

По време на посещението си във Варна министър Лорер взе участие и на кръгла маса в Икономическия университет на тема „Интелигентен туризъм: предизвикателства пред научните изследвания и обучението на кадри“. Бяха дискутирани основните предизвикателства пред развитието на туризма, решенията чрез иновации и инвестиции в изследователска дейност и обучение на кадри в бранша, за да бъде българският туристически бизнес конкурентоспособен, иновативен и дигитализиран.

От конференцията стана ясно, че ще бъде учреден Институт по иновации в туризма към ИУ-Варна. „Много е важно да заимстваме модели на образование от местата, които са водещи в това като Швейцария, САЩ, Австрия и се надявам варненският университет да успее да създаде такава профилирана програма“, коментира министър Лорер.