Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер проведе среща с посланика на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия в България Н.Пр. Роб Диксън.

По време на срещата бяха обсъдени актуални задачи пред новото министерство и правителството, сред които борбата с корупцията, подобряването на условията за бизнес в България, включително и за британски фирми.

Министър Лорер запозна посланик Диксън с приоритетите и целите на новосъздаденото министерство и необходимостта от обособяването му като отделна структура, като подчерта важността на иновациите и инвестициите за цялостното икономическо развитие на страната ни.

Посланик Диксън изтъкна, че технологичният сектор и информационните технологии представляват голям интерес за фирмите от Великобритания и че това е сфера, която дава възможност за разширяване и надграждане на сътрудничеството между двете страни. Той заяви, че британската страна е заинтересована от сътрудничество със стартиращи български компании, които чрез своите британски партньори да могат да получат достъп до подкрепа и финансиране.

Двамата обсъдиха и възможностите за сътрудничество в областта на развойната дейност, високите технологии и иновациите, както и в рамките на програмата на ЕС „Хоризонт Европа“. Посланик Диксън подчерта, че 55% от проектите на български фирми в рамките на тази програма са с британски партньори. Изразен беше интерес за сътрудничество и в рамките на програма Коперник и други космически програми, което ще допринесе още повече за развитие на двустранните отношения.

Министър Лорер  посочи, че ще работи активно за това британските  фирми да се насочат към България и подчерта, че разчита на положителни послания от страна на Посолството към потенциални британски инвеститори.