Български фирми и научноизследователски организации ще могат  да участват в процедури за подбор и да реализират своите проекти с космическо приложение

Това Споразумение е символ на нарасналия интерес и ангажираност на България да продължи сътрудничеството си с Европейската космическа агенция /ЕКА/ и да осигури условия за постигане на завишените си амбиции за развитие на космическата си индустрия и участие в инициативите на ЕКА. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който заедно с генералния директор на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер подписаха в Тулуза ново разширено Споразумение за европейска кооперираща държава между България и агенцията.

Споразумението дава възможност на български фирми и научноизследователски организации да участват в процедури за подбор и да реализират своите проекти с космическо приложение. То предвижда изпълнение на План за Европейска кооперираща държава, чиято цел е да повиши готовността на българския космически сектор за пълноценно участие в програмите на ЕКА при бъдещо пълноправно членство на страната ни в агенцията.

Генералният директор на ЕКА Йозеф Ашбахер изтъкна, че за него е голямо удоволствие да подпише Споразумението за България като Европейска кооперираща държава.

Министър Лорер посочи, че очаква сътрудничеството да се задълбочи, като бъдат договорени по-ефективни и разширени възможности за изпълнение на проекти от взаимен интерес в областта на научно-приложните изследвания и високотехнологични продукти и услуги.

По думите му сътрудничеството с ЕКА е от изключително значение за България. То допринася и за повишаване качеството и конкурентоспособността на научноизследователския и технологичен сектор, както и за по-голяма видимост на българските иновативни компании.

Министърът на иновациите и растежа подчерта, че все повече сектори са вдъхновени от космическия потенциал и по-специално от космическите технологиите и ги пренасят в други области, включително за разработване на иновативни бизнес модели, инвестиции и растеж.

Споразумението осигурява достъп до младежките програми на ЕКА за магистри и стипендианти, както и възможност за участие във взаимния обмен на експерти, научна и техническа информация, данни и стоки от взаимен интерес, в областта на космическата наука, технологиите и приложенията.

Продължава съвместната работа между България и ЕКА за развитие на устойчивостта и конкурентоспособността на българските предприятия в космическият сектор, както и за съхраняване на научния потенциал. Договореното в Споразумението отразява амбициите на България за активизиране на космическите дейности, изграждане на устойчиви и конкурентоспособни космически сектор и наука и активно участие в европейските инициативи и програми в областта на космоса.