Средствата по оперативните програми вече няма да се усвояват, а ще се инвестират в икономиката, за да наваксаме загубеното през последното десетилетие, в което не сме ги използвали ефективно за постигане на икономически растеж. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който взе участие в заседанието на Националния съвет на АИКБ. На него бяха дискутирани новият програмен период до 2027 г., като акцент беше поставен върху диалога с работодателските организации и върху Програмата за икономическа трансформация по Плана за възстановяване и устойчивост.

Министър Лорер посочи, че мисията на Министерството на иновациите и растежа е да се навакса това изоставане посредством генерирането на икономически растеж и създаването на благоприятни условия за развитието на иновации в България. „Най-устойчивият растеж се получава, когато растем чрез иновации. Когато можем у нас да създаваме нови неща, които да движат икономиката за години напред, а не производства, които лесно могат да бъдат преместени“, изтъкна Лорер.
По думите му тази цел може да бъде изпълнена чрез осигуряването на бърз и прозрачен достъп на бизнеса до различните финансови инструменти. „Събирането им на едно място ще помогне за създаването на единни стандарти, по-добра ефективност и контрол на разходваните средства“, допълни той.

Лорер заяви, че заедно с работодателските организации ще работят за това евросредствата да не се получават вече трудно и през консултанти, както и за подобряване на ефективността на програмите. По думите му трябва да има баланс между финансовите инструменти и грантовете по програмите.

От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев каза, че Асоциацията отдавна е настоявала за държавен орган, отговарящ за иновациите и подчерта, че приветстват създаването на новото министерство. Обсъдиха и съвместните усилия за насочване на повече млади хора към предприемачеството. „Може да разчитате на подкрепа и за модернизация на страната и нулева толерантност към корупцията. Предстоят важни реформи“, изтъкна той.

По време на срещата бяха обсъдени още въпросът за премахване на административни пречки пред бизнеса, връзката между иновации, наука и бизнес, както и опростяване на процеса по кандидатстване по програмите и връзката между образованието и научните изследвания.