Разширяваме възможностите за сътрудничество с Европейската космическа агенция (ЕКА) при изпълнение на проекти в областта на научно-приложните изследвания и високотехнологични продукти и услуги. Български фирми и научноизследователски организации ще могат да участват в процедури за подбор и да реализират своите проекти с космическо приложение. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер по време на среща с представители на бизнеса и академичните среди от сектора, като подчерта, че са договорени и допълнителни програми за участие.

За последните 5 години България е изпълнила 37 проекта за малко над 6 млн. евро, като в процес на договаряне са още 5 договора от последната седма тръжна процедура на ЕКА за България, стана ясно на срещата.

„Имаме за цел да повишим готовността на българския космически сектор за пълноценно участие в програмите на Агенцията. Космическата индустрия трябва да започне да придобива нов облик у нас, а през последните години това е било пропуснато“, допълни министърът, според когото консолидирането на научноизследователския и бизнес сектор ще допринесе за по-успешно участие на България в ЕКА.

Пред сектора той обясни, че подписаното наскоро споразумение с Агенцията е символ на нарасналия интерес и ангажираност на България да осигури по-голяма възможност на космическата индустрия за участие в инициативите й. Сътрудничеството допринася и за повишаване качеството и конкурентоспособността на научноизследователския и технологичен сектор, както и за по-голяма видимост на българските иновативни компании. С него се осигурява достъп и до младежките програми на ЕКА за магистри и стипендианти.

На събитието присъства и зам.-министърът на иновациите и растежа Карина Ангелиева.