Двете организации ще обменят икономическа и бизнес информация от взаимен интерес, посочи зам. – министър Савов

Фонд на фондовете (ФнФ) и Виенския икономически форум (VEF) поставиха началото на партньорство между двете институции, което ще прерасне в платформа за обмяна на идеи и опит на регионално ниво. Фонд на фондовете ще има възможност за сътрудничество с водеща платформа за стратегическо икономическо сътрудничество в региона на Югоизточна Европа. Чрез подписването на споразумение за разбирателство ВИФ разширява богатата си мрежа от контакти със структурно важна национална институция, предоставяща финансиране за развитие.

Споразумението подписаха изпълнителният директор и председател на Съвета на директорите на Фонда Мартин Гиков и д-р Елена Кирчева, Генерален секретар на Виенския икономически форум. То беше сключено в присъствието на г-н Стефан Савов, заместник-министър на иновациите и растежа.

Стефан Савов посочи, че сътрудничеството между двете организации ще бъде свързано с взаимна подкрепа по инициативи, провеждани от тях. Той изтъкна, че двете страни ще обменят икономическа и бизнес информация от взаимен интерес.

Ключов ефект от споразумението е целенасочено изграждане на регионална екосистема от основни заинтересовани лица в сферата на финансирането за развитие. Чрез диалога и синхронизирането на усилията на ключови играчи не само ще се повиши ефектът от техните интервенции, но и ще бъде направена още една стъпка в процеса на икономическа и социална интеграция в региона. Меморандумът предвижда организиране на събития, както в активната роля на съорганизатор, така и чрез осигуряване на лектори и участници с водещ експертен опит.

Мартин Гиков изрази удовлетворение, че Фондът на фондовете ще си партнира с престижния Виенски икономически форум. „Силно вярвам, че с изпълнението на общите ни цели, ще успеем не само да обогатим възможностите за прилагане на финансови инструменти в България, но и заедно ще надградим перспективите за икономически растеж в нашия регион“ допълни той.

Посланик д-р Елена Кирчева, Генерален секретар на VEF, коментира, че  Виенският икономически форум, учреден през 2004 г. съгласно австрийското законодателство, е българска инициатива. Затова всяка възможност да работим за подпомагане на икономическото развитие на и между 13-те държави-членки и икономическото консолидиране на региона ни, дефиниран „От Адриатическо до Черно море“, чрез по-голямо, по-активно и по-иновативно българско участие, ме изпълва с радост и гордост.“, допълни тя.

Виенският икономически форум (VEF) е учреден през 2004 г. във Виена със стратегическата цел да насърчава регионалното икономическо сътрудничество между държавите-членки на форума в региона от Адриатическо до Черно море. Организацията провежда последователна дейност, насочена към подпомагане и популяризиране на възможностите за инвестиции в Югоизточна Европа, като по този начин съдейства за подобряване на инвестиционния климат в региона. Форумът поддържа стратегически партньорства с компании и предприемачи с международно призната експертиза. Сред участниците в ежегодните му срещи са крупни представители на бизнеса, дипломати от Югоизточна Европа и финансови специалисти на регионално и международно ниво. VEF е създаден по инициатива на Посланик д-р Елена Кирчева съгласно австрийското законодателство. Елена Кирчева е депутат в Седмото Велико Народно събрание и посланик с мандати в Швейцария, Лихтенщайн, Финландия и Австрия. От 2005 е член на управителния съвет и Генерален секретар на Форума.