Български компании или такива от друга страна-членка на НАТО могат да кандидатстват в процедурите на DIANA (Ускорител в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик). Подадените проектни предложения следва да се отнасят до технологии с двойна употреба –граждански и военни цели и следва да са в ниво на технологична готовност 4-7 (TRL). Крайният срок за кандидатстване е 25 август 2023 г.

Избраните след първия етап компании могат да получат безвъзмездно финансиране в размер на до 100 000 евро, за да разработят своите технологични решения и да се включат в шестмесечна програма за новатори, специално разработена за развитие на бизнеса и ускоряване на дейността.

На компаниите, избрани да участват във втората фаза на акселераторската програма, ще бъдат предложени допълнителни безвъзмездни средства в размер до 300 000 евро, за да се съсредоточат върху развитието и представянето на технологичните си решения и работата с инвеститори и крайни потребители.

Желаещите да кандидатстват предприятия, могат да го направят в следните три направления:

  • Sensing & Surveillance – за компании и организации, които разработват компоненти и системи за наблюдение и събиране на информация в крайбрежни зони. Приложенията, които представляват интерес, включват иновативни техники или усъвършенствани възможности за картографиране на дъното, наблюдение на подводната инфраструктура, проследяване на изкуствени обекти и морски живот, засичане на въздействието на климатичните промени и други;
  • Secure Information Sharing – в това направление могат да кандидатстват иновативни компании, които разработват продукти и услуги за създаване на сигурна и надеждна информационна среда. Акцентът е поставен върху потоците от видео данни в реално време, канали с добавена реалност, цифрово радио и други. Особен интерес представляват хардуерните и софтуерните решения, които работят в отворени мрежи и могат да функционират в неблагоприятни условия;
  • Energy Resilience – по това направление могат да участват проекти за технологии и системи, които да се прилагат в различни мащаби и са оперативно съвместими с други подобни енергийни системи, проекти за модулно проектиране на мрежи, за производството на енергия от възобновяеми източници, съхранение на енергия, хардуер и софтуер за адаптивно и интелигентно кондициониране и управление на енергия, както и технологии за откриване и защита на енергийни системи и компоненти от кибератаки.

Регистрацията на проекти за финансиране по DIANA е активнa в платформата – https://www.diana.nato.int

Министерството на иновациите и растежа и Министерството на отбраната разработиха съвместна процедура за издаване на писма за подкрепа на фирмите, които проявяват интерес за кандидатстване. Наличието на подобно писмо за подкрепа осигурява 20% от необходимите точки за класиране.

За да получат писмо за подкрепа, кандидатите следва да попълнят следния ФОРМУЛЯР и да го изпратят на електронна поща: n.karamihov@mig.gov.bg.

Изготвените от страна на Министерството на отбраната писма за подкрепа ще бъдат достъпни на сайтовете на Министерството на отбраната и Министерството на иновациите и растежа.

__________________________________________

За да отговорят на предизвикателството от внедряването на високи технологии в отбраната, страните-членки на НАТО стартираха през 2023 г. работата на Ускорител в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA). Към него се присъедини и България с два тестови центъра към момента.

DIANA ще се съсредоточи върху високите технологии – тези нововъзникващи и дисруптивни технологии, които НАТО определи като приоритети, включително: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и космос. Инвестициите се допълват тематично с целите на Европейския фонд за отбрана.

Supporting letter Bianor Proposal 1

Supporting letter Bianor Proposal 2

Supporting letter Energy Union

Supporting letter Institute of Rabotics Proposal 1

Supporting letter Institute of Rabotics Proposal 2

Supporting letter Jongbel Proposal 1

Supporting letter Jongbel Proposal 2

Supporting letter Nanoacts

Supporting letter Neuromorphica

Supporting letter Omnitel

Supporting letter Refraction X

Supporting letter Sentra

Supporting letter Sfera Technologies

Supporting letter Zekeng JSC

Supporting Letter Advanced systems and risk solutions

Supporting Letter Aviation Global Explorer Company

Supporting letter AbesType

Supporting letter Solery

Supporting letter Turbulence Tech

Supporting letter foundation40

Supporting letter Blueberry