„Научните изследвания и иновациите в сектор „Сигурност и отбрана“ трябва да служат за защита на гражданите по време на кризи и конфликти. В следващите години ще укрепим и развием изследователския капацитет на България в тази област“. Това съобщи заместник-министърът на иновациите и растежа Карина Ангелива на днешното заседание на Икономическия форум. Събитието е част от програмата на Международния симпозиум за изследване и иновации за европейска сигурност и отбрана (RISE-SD), който се провежда в Пловдив.

Според Ангелиева доброто управление на процесите в сигурността и отбраната ще позволява в извънредни ситуации държавата да подкрепя адекватно хората, важните за икономиката сектори и стратегическите инфраструктури. „България трябва да инвестира в изкуствен интелект, в квантови технологии, в информационна и киберсигурност. В момента такива програми няма“, посочи тя и допълни, че със Закона за научните изследвания и иновациите ще бъде регламентирана финансова възможност за това.

През следващата седмица се очаква страната ни да заяви участие в Иновационния фонд на НАТО. Той е стойност почти 1 млрд. евро. Благодарение на него бизнесът и научните организации ще могат да задълбочат сътрудничеството си и да участват в повече големи проекти и програми.