„В следващите две години, по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), ще бъдат отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти на обща стойност над 1,6 млрд. лв.“. Това отбеляза Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа (МИР), по време на конференция „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството-ролята на иновациите, новите технологии и уменията“ организирана от Камарата на строителите в България.

Заместник-директорът на ЕФК представи мерките за насърчаване на растежа на българските предприятия предоставяни от Министерството и акцентира на финансовите инструменти подходящи за строителния бранш. „Вече имаме и подписано Споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България за 1,2 млрд. лв., като разработването на част от предвидените инструменти започна с пазарни консултации и се очаква скоро да стартира подбора на финансови посредници, които ще инвестират средствата в предприятията. Предвидени са за изпълнение, както дългови, така и дялови финансови инструменти, а също така те мога да бъдат изпълнявани и в комбинация с грантово финансиране  С тях компаниите ще развиват конкурентоспособността си, капацитета си за научни изследвания и внедряване на модерни производствени решения, ще създават нови работни места, цифрови технологии, реализират проекти за подобряване на енергийната и ресурсната си ефективност “, допълни Калин Маринов.

По думите му, фирмите от строителния бранш могат да се възползват и от безвъзмездни средства по новата програма Конкурентоспособност. „Очаква се да стартират две мерки с бюджет над 420 млн. лв. насочени към развитието на развойна дейност и внедряване на иновации. Ще могат да кандидатстват дружества от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. В края на годината ще бъде отворена мярка за 117,5 млн. лв. за подобряване на производственият капацитет на семейните предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите“, обяви Маринов.

Участие в конференцията взеха още арх.Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България, г-жа Фандъкова, кмет на Столична община и ключово изказване от г-жа Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“.