България и Турция работят заедно по стратегически проекти и системи за иновации, съобщи днес изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Богдан Богданов  на Международния бизнес и инвестиционен форум, организиран от агенцията в Истанбул.

Той каза, че днешният форум е един от поредица от събития, които агенцията към Министерство на иновацииите и растежа организира с представители на турския бизнес.

Богданов също се спря на данните за стокообмена между двете страни и посочи, че консолидираните данни за 2022 г. показват, че Турция е в топ 5 на страните по отношение на българския износ и в топ 3 що се отнася до вноса, а двете страни са удвоили стокообмена си. Турският бизнес в България е добре разпределен във всички региони на държавата и има представители в различни сектори – от индустрия до здравеопазване. Над 2500 турски компании с над 70 производствени инсталации развиват дейност в страната ни.

Изпълнителният директор на БАИ посочи и обстоятелството, че границата между България и Турция е най-натоварената и свързва Близкия изток, Азия и Европа. Друг фактор с потенциал за сътрудничество, на който се спря Богданов, е бързият темп на развитие на турската автомобилна индустрия

Според него двете страни могат да направят много за намаляването на разходите за компаниите, които оперират в района. Сред предимствата на България за привличане на инвестиции той открои пазара, квалифицираните специалисти, както и насърчителните мерки, които се предоставят от държавния бюджет и за които страната ни има на разположение над 18 млрд. евро по различни европрограми до 2030 г. Според него България запазва лидерска си позиция на страна с най-ниски оперативни разходи.

Той се спря на резултатите на българската икономика, която отбеляза растеж на БВП от 3,3 процента, а българското индустриално производство е едно от най-бързо развиващите се в ЕС. Богданов отбеляза още, че България успя да диверсифицира доставките на електроенергия и газ, като е нетен износител на електричество, поддържайки същевременно таван на цената на електроенергията за бизнеса.

Автомобилната индустрия е една от най-бързо развиващите се индустрии в България, а секторът на здравеопазването – балнеология, фармация – е един от големите сегменти и носи над 12 процента от БВП.

Сред примерите за иновации в България Богданов изтъкна Дронамикс – първата лицензирана компания в Европа за автономни карго дронове, и Ендуросат – компания за наносателити.