Министерството стартира собствен Подкаст за иновации и растеж в Spotify и още 5 платформи

„През 2023 г. ще бъдат отворени десет процедури за подкрепа на българския бизнес на обща стойност почти 1,7 млрд. лв. Очаква се шест от тях – за около 1 млрд. лв., да стартират още до средата на годината“. Това съобщи директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева в първото издание на новия институционален подкаст, който ще се излъчва в Spotify и още 5 платформи.

Тя уточни, че средствата ще бъдат инвестирани чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Безвъзмездна финансова помощ ще могат да получат микро-, малките и средни предприятия (МСП), а по част от мерките – и големи компании, и научни организации, които работят в сътрудничество с МСП.

„До няколко дни ще започне подаването на проектни предложения по процедурата за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергия. Тя е част от НПВУ и е с бюджет 200 млн. лв.“, обяви Илиева. По думите й, чрез нея фирми от различни сектори ще могат да създават мощности до 1 MWh за производство и собствено потребление на електроенергия. По този начин те ще подобрят енергийната си ефективност и ще станат по-малко зависими от свободния пазар.

„През февруари ще бъде отворено кандидатстването по мярката „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“. Със 118 млн. лв. по нея ще бъдат подпомогнати компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране“, заяви тя. Илиева подчерта, че знакът на ЕК гарантира високото качество на проектните им идеи и потенциалът им да бъдат разработени иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност за българската икономика и общество.

Стана ясно още, че до месец ще бъде обявена за обществено обсъждане и процедурата за изграждане на индустриални зони и паркове, по която са предвидени 212, 5 млн. лв. „През февруари ще стартират и обществени консултации по мярката „Кръгова икономика“. Заложените средства по нея са 180 млн. лв. и са предназначени за закупуване на нова апаратура и внедряване на модерни решения за по-добро управление на ресурсите и отпадъците, по-широка употреба на вторични суровини и разработване на зелени поточни линии. Това ще бъде и последната програма, която Министерството на иновациите и растежа администрира по НПВУ“, поясни тя.

Илиева изтъкна, че почти веднага след нея ще започне изпълнението на ПКИП и ПНИИДИТ, като до края на годината са планирани общо шест процедури и по тях. „По първата програма през настоящата година ще бъдат инвестирани над 420 млн. лв. в разработване и внедряване на иновации в предприятията. Други 117,5 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряване на производствения капацитет на семейните фирми и дружествата от творческите индустрии и занаятите“, допълни тя.

По думите й, по програмата за научни изследвания с 336 млн. лв. ще бъде подкрепено развитието на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени през миналия програмен период със средства от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„С близо 150 млн. лв. ще бъдат създадени 12 цифрови и иновационни хъбове. Те ще бъдат разположени в различни области на страната и ще подпомагат връзката на местния бизнес и научните организации в съответния регион. В края на 2023 г. ще бъде пусната и ваучерна схема за 49 млн. лв. за разработване на съвместни продукти и услуги на бизнеса и българските учени“, каза Илиева.

Нови епизоди на подкаста, който се излъчва съвместно със София Тех Парк, ще се публикуват всеки петък.

 

Подкастът може да се следи в Spotify и в още 5 платформи:

https://open.spotify.com/show/7yr90ejEDBW26RgpqNVol0 << SPOTIFY

https://www.deezer.com/en/show/5660657 << DEEZER

https://anchor.fm/pzir << ANCHOR

https://podkast-za-inovacii-i-rastezh.simplecast.com << SIMPLECAST

https://www.pandora.com/podcast//PC:1001054796 << PANDORA

https://www.stitcher.com/show/1054796  << STITCHER