По линия на МИР бизнесът ще може да кандидатства за подкрепа от близо 1,7 млрд. лв. през 2023 г.

В края на миналата година беше одобрена новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), с която ще се стимулира  партньорството между бизнеса и научните организации. Бюджетът й е над 2 млрд. лв. Предстои да направим среща с представители на научните среди, на висшите училища и на останалите заинтересовани страни, за да представим всички възможности за партньорства с фирмите. Това заяви директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева в предаването „Брюксел 1“ на България он Еър.

По думите й, освен на ПНИИДИТ, през тази година ще започне изпълнението и на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ с бюджет 3 млрд. лв. Илиева изтъкна, че продължават да се изпълняват и мерките за подкрепа на бизнеса по Националния план за възстановяване и устойчивост. „Общата инвестиция и по трите направления през тази година към българския бизнес ще е за около 1,7 млрд. лв., като ще се отворят мерки за енергийна ефективност, ВЕИ за бизнеса, кръгова икономика, разработване и внедряване на иновации в предприятията, технологично обновление на семейните фирми и компаниите от творческите индустрии и занаятите. Шест от тях ще стартират до средата на годината“, обяви още директорът на ГД ЕФК.

Тя посочи, че развитието на българската икономика минава през партньорството между бизнеса и научните организации за разработване на иновации. „Закупуването на нови машини и оборудване несъмнено е важно за компаниите, но без научни разработки и внедряване на модерни решения и продукти, те няма да са конкурентни в Европа и по света“, подчерта Илияна Илиева. Според нея дори микро ималките предприятия трябва да се научат да взаимодействат активно с българските учени.