Кандидатстването на фирмите ще продължи до 15 май 2023 г., а осигурените пари са 200 млн. лв. по Плана за възстановяване

Министерството на иновациите и растежа провежда информационни дни в Пловдив, Русе, Варна и София за възможностите на фирмите да изградят собствени фотоволтаични системи и да ги финансират с пари от Плана за възстановяване

„Компании от почти всички сектори, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, по-голямата част от „Преработваща промишленост“ и др. могат да кандидатстват за изграждане на нови ВЕИ системи (фотоволтаици) в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия“. Това съобщи директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) Илияна Илиева по време на проведения в гр. Пловдив информационен ден за представяне на  процедурата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”  по НПВУ. Информационната кампания се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите е растежа (МИР).

Мярката е насочена към микро-, малки и средни предприятия, както и към големи дружества с до 3000 служители. Компаниите могат да заявят подкрепа от 75 000 лв. до 1 млн. лв., а общият бюджет е 200 млн. лв.

Акцент на форума беше поставен върху навременното стартиране на мярката, която е част от пакета за подкрепа на българския бизнес по Националния план за възстановяване и устойчивост. Прогнозата е за сериозен интерес заради повишаването на цените на електроенергията.

Кандидатстването ще продължи още близо 2 месеца, като крайният срок е 16,30 ч. на 15 май 2023 г. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t).

Кампанията продължава в градовете Русе на 28 март  2023 г. (вторник), в зала на Областна управа Русе, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.); Варна на 29 март 2023 г. (сряда), в зала на Областна управа Варна, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) и в София на 06.04.2023 г.