dAIEDGE ще катализира приложения в области като автономно шофиране, персонализирана цифрова помощ и интелигентни обслужващи роботи

Българският институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT е избран за лидер на една от петте работни групи в проекта dAIEDGE. Това e ключова инициатива на Европейския съюз за развитие и внедряване на изкуствения интелект с фокус върху крайни и периферни устройства (Edge AI).

Проектът включва 37 водещи университети, фирми и организации от 16 държави. България е представена от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и заедно с Гърция са единствените източноевропейски страни, участващи в консорциума.

Проф. Люк Ван Гуул, който се присъедини към екипа на INSAIT през 2022 г., ще ръководи работната група по проекта, посветена на компютърното зрение и развитието на алгоритми и методи за устройства с ограничени ресурси. Той е един от водещите световни учени в компютърните науки и пионер в компютърното зрение и изкуствения интелект.

dAIEDGE се ръководи от Немския изследователски център за изкуствен интелект (DFKI), а участници са водещи европейски научни и индустриални лидери като ETH Zürich, Фрауенхофер, ST Microelectronics, Немският  аерокосмически център, IMEC и други. dAIEDGE обединява експерти по изкуствен интелект, вградени компютърни системи, микропроцесори, разпределен хардуер и софтуер, компютърни науки и инженерство.

Edge AI представлява изкуствен интелект, при който изчисленията се извършват непосредствено до потребителя в края на мрежата – в устройства във физическия свят, близо до мястото, където се намират данните, а не в отдалечен център за данни (както е в момента в сървър или друго). Чрез комбиниране на паралелните изчисления (Еdge computing) с изкуствения интелект (Edge AI), устройствата могат да вземат бързи решения (за няколко милисекунди), като обработват данни директно при източника – елиминирайки несигурни мрежови връзки, голямо забавяне, прекомерна енергийна консумация и разходи за предаване. Развитието на  Еdge AI ще намери широко приложение в различни индустрии и области като автономни коли и интелигентни транспортни системи, умни градове, роботика, земеделие, производство, здравеопазване, отбрана и др.

dAIEDGE се финансира по рамковата програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите „Хоризонт Европа“.

Припомняме, че Министерството на иновациите и растежа ще организира конференция за изкуствения интелект и последните технологии, които са в полза на бизнеса у нас. Тя ще бъде организирана съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на електронното управление.

Министърът на иновациите Милена Стойчева заяви на среща с изпълнителния директор на INSAIT Борислав Петров и проф. Мартин Вечев, че МИР ще подкрепя устойчиви партньорства между науката и бизнеса с цел развитие на българската икономика, основани на знание, иновации и интелектуален капитал