Български фирми и научни институти имат възможност да кандидатстват за финансиране на свои проекти през предстоящата година по различни програми, свързани с иновации в отбраната, иновации в космическия сектор и научно-развойна дейност. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов  в конференцията „AI N’ CYBER 2023 “ в София Тех Парк.

Програма на НАТО за иновации – DIANA

През 2024 г. ще бъдат отворени за кандидатстване нови програми по Ускорителя в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик DIANA. В процедурите могат да участват дружества, които са учредени и регистрирани в България или друга страна-член на НАТО. Избраните компании могат да получат безвъзмездно финансиране в размер на 100 000 евро, за да разработят своите технологични решения и да се включат в шестмесечна програма за новатори, специално разработена за развитие на бизнеса и ускоряване на дейността.

„В момента завършва процесът на оценка на предложенията от български фирми през 2023 г. Общо 23 проекта от България са подадени“, уточни зам.-министърът.

Той напомни, че Министерството на иновациите и растежа и Министерството на отбраната разработиха съвместна процедура за издаване на писма за подкрепа на фирмите, които проявяват интерес за кандидатстване.

Фонд на НАТО за иновации

По отношение на Фонда на НАТО за иновации – в момента тече процесът за ратификацията на споразумението от Народното събрание. Стремежът е още тази година да стартират инвестициите в стартъпи, включително и български. От Фонда планират да правят и съвместни инвестиции с други фондове, включително и български и като цяло да подкрепят развиването на иновационната екосистема, включително и в областта на изкуствен интелект.

 Фонд за технологичен трансфер

„Министерството на иновациите и растежа работи и по създаването на Фонд за технологичен трансфер, който ще се финансира от Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (Фонд на фондовете). Предвижда се бюджетът да е 60 млн. евро и едно от направленията може да е в сектор отбрана“, обясни още Ангелов.

 Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ)

По програмата на наука и бизнес, която е с управляващ орган Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР, проф. Ангелов уточни, че в рамките й е заделен ресурс за разработване на национален модел за технологичен трансфер.

В заключение той подчерта, че фокусът е иновациите в различните сектори да намерят своето приложение, така че продуктите и услугите да стигнат до реализация.