Първата процедура за подкрепа на високотехнологичните компании с „Печат за високи постижения“ ще бъде през Плана за възстановяване и устойчивост с бюджет от 118 млн. лв.

България ще подкрепи с близо 240 млн. лв. компании, които са получили „Печат за високи постижения“ от Европейската комисия. „Знакът за качество се дава на проекти, които са кандидатствали и не са получили финансиране по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. В същото време идеите и разработките са достатъчно качествени и имат потенциал от тях да се развият нови продукти и услуги с висока добавена стойност за икономиката на страната. Затова ще получат средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и от новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Това разказа началникът на сектор ПНИИДИТ в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа Лора Йосифова. Тя се включи в информационен ден за възможностите на новия Европейски инвестиционен съвет, който се проведе в София Тех Парк на 16.02.2023 г. и събра над 100 участници.

Йосифова отбеляза, че първата процедура за подкрепа на високотехнологичните компании с „Печат за високи постижения“ ще бъде през Плана за възстановяване и устойчивост. Бюджетът й е 118 млн. лв., като се очаква кандидатстването да бъде отворено в следващите седмици. Оценката на проектните предложения ще бъде ускорена заради това, че вече веднъж са преминали такава в ЕК. През 2024 г. ще бъдат пуснати и други подобни мерки през Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация. Те ще бъдат на стойност около 120 млн. лв.

„По ПНИИДИТ ще бъде осигурено допълващо финансиране за създаване на национална мрежа от 12 дигитални цифрови иновационни хъбове. Четири от тях са получили частично финансиране от програма „Цифрова Европа“, а останалите осем – „Печат за високи постижения“. Очаква се процедурите за изграждането им да бъдат публикувани за обществено обсъждаме през март“, посочи Лора Йосифова. Всеки от хъбовете ще е специализиран в приоритетните за съответните региони сектори. В подкрепа на думите си тя посочи, че “Пловдив, например, ще бъде разположен агро хъб, който ще подкрепя иновативното развитие на ферми, земеделски производители и свързани със земеделието фирми. Ще има и такива, които ще помагат на компании от сектор „Строителство“, както и за подобряването на киберсигурността в компаниите“. Въпреки че са регионално насочени, звената ще могат да оказват подкрепа на дружества от цялата страна, както и на всички европейски фирми, които потърсят тяхната помощ.

Мярката за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове  се отваря за кандидатстване следващия месец. Бюджетът й е 140 млн. лв.

През второто полугодие на годината се отварят за кандидатстване другите две мерки по ПНИИДИТ – ваучерната схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса. Тя е с бюджет близо 50 млн. лв.  Другата процедура е за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, която е с бюджет 336 млн. лв.