Система за мониторинг с цел предотвратяване на тежки заболявания, технология за производство на пожароустойчиви, енергоспестяващи и изолационни строителни елементи от стъклени отпадъци, както и иновационен подход за биопринтирани хрущялни импланти са само част от проектите, които ще получат финансиране в 13-та сесия на Фонда

21 проекта за иновации ще получат общо 6 470 749,61 лв. в рамките на 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, менажиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерство на иновациите и растежа.

Договорите за финансиране на проекти бяха връчени на специално събитие в сградата на Агенцията в присъствието на зам.-министъра на иновациите и растежа Стефан Савов, началника на кабинета на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев – Красимир Якимов и изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков.

Сред предложенията, които намират място в листата с одобрени проекти, се нареждат система за мониторинг с цел предотвратяване на тежки заболявания, технология за производство на пожароустойчиви, енергоспестяващи и изолационни строителни елементи от стъклени отпадъци, иновационен подход за биопринтирани хрущялни импланти, решение за замърсяване на микропластмаси във водна среда, решение за оценка на замърсяване с микропластмаси във водата, както и иновативно образователно приложение.

Всички те са част от четирите приоритетни оси, които Фонда подкрепя, а именно „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. Проектите в настоящата сесия бяха селектирани от общо 127 предложения, а 17 от тях ще се изпълнят в партньорство с организации за научни изследвания и разпространение на знания.

Заместник-министърът на иновациите и растежа  Стефан Савов посочи, че без подкрепа за иновации не може да се очаква устойчив ръст в българската икономика. Той подчерта, че основната цел на НИФ е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност.

Иновационният фонд предоставя финансиране в размер на до 500 000 лв. за проект, като през тази година  Агенцията за малки и средни предприятия въведе редица промени, целящи да намалят административна тежест за бизнеса, който иска да получи средства за своите иновативни идеи – кандидатите кандидатстваха през нова система, формуляра за кандидатстване също бе оптимизиран, както и самите правила за управление на Фонда предложиха една по-лека процедура, коментира изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков. В своите 12 предходни сесии Фондът финансира над 500 проекта с над 100 милиона лева.