Министерството на иновациите и растежа ще засили една основна област, идентифицирана от всички развити държави – връзката между изследователски и образователен потенциал и приложението им в индустрията. В тази връзка МИР ще създаде нов Фонд за технологичен трансфер в подкрепа на иновативни проекти. Идеята е със средствата от Фонда да се подпомогне реализацията на научно- изследователските иновативни проекти в бизнеса. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов в първата годишна конференция за отчитане на дейностите по проекта за създаване на мрежа от изследователски университети SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer) към Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване на трансформация чрез наука и иновации.

Проф. Ангелов посочи, че с проекти като настоящия се насърчава съвместната работа между университети, изследователски институти и бизнеса у нас и се изгражда научно-изследователски ресурс. Като пример за това той посочи създадените центрове за върхови постижения, центрове за компетентност и лаборатории.

 

В събитието, организирано от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, участваха и заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева, ректорът на „Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев и представители на научните среди в различни области – материали за зелена енергия и околна среда, изкуствен интелект, климат, време, природни бедствия и рискове, квантова информатика, европейски ценности, социални предизвикателства, дигитално образование.