Министерството на иновациите и растежа разполага с инструментариум за развитието на иновациите във високите технологии, включително и в отбраната. Тази година за първи път Фондът на НАТО за иновации е отворен за проекти. Със средствата от него ще бъдат подкрепени иновативни и технологични проекти в сектора. Така Алиансът ще запази технологичното си предимство, като позволи инвестиции в иновации и технологии с двойна употреба с потенциално приложение в отбраната и сигурността. Това каза зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на кръгла маса за иновациите в българската отбранителна индустрия, съгласно дейностите на Национална научна програма „Сигурност и отбрана”. Тя е приета от Министерския съвет през 2021 г. В нея са включени държавни висши училища и научни организации.

На събитието в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на икономиката и индустрията Петко Николов, ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров и представители на бизнеса.

„МИР се обединява около идеята за създаване на национален инвестиционен и иновационен финансов инструмент. Целта е чрез съфинансиране да се реализират приоритетни за страната проекти в областите отбрана, чипове, космос и други  в съответствие с националните приоритети и стратегията за интелигентна специализация“, каза зам.-министърт. Той посочи, че това ще даде възможност на страната ни да стигне до определено равнище във веригата на доставките не само на ниво подизпълнител, а и като активен участник.

Зам.-министър Ангелов припомни още, че министерството работи по създаването на Фонд за технологичен трансфер за иновативни проекти. Чрез него ще бъде насърчена реализацията на научно-изследователските иновативни решения в практиката. Целта му е да заздрави връзката между науката и бизнеса, като стимулира превръщането на научните разработки в пазарно приложими продукти, услуги, процеси и технологии.