Заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков представи различни възможности за финансиране на българските компании по линия на МИР на форума Financial Summit: Investment, Technology, Innovation, организиран от „Капитал“. Гиков участва в панела „Инвестиционни възможности в подкрепа на бизнес и предприемаческата екосистема“.

„Основен приоритет в работата на Министерството на иновациите и растежа е привличането на високотехнологични инвестиции и насърчаване на развитието на предприемаческата и стартъп екосистема. Те генерират висока добавена стойност за икономиката. Нашата роля е да калибрираме усилията на институциите, с които работим, така че инструментариумът, с който разполагаме, да покрива оптимално нуждите на компаниите през целия им жизнен цикъл“, каза зам.-министър Гиков.

Той подчерта, че докато се финализират процедурите за избор на фонд мениджъри от страна на Европейския инвестиционен фонд и от страна на Фонда на фондовете, българските фирми могат да получат финансиране по няколко линии. Една от тях е програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. „В средата на февруари приключи процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“, чийто ресурс е от близо 300 млн. лв. В момента те могат да кандидатстват и по мярката за разработване на иновации, която е за близо 130 млн. лв.“, заяви Гиков.

По думите му, възможност за подкрепа на стартиращи компании е най-голямата инициатива на Европейската комисия – Европейският съвет за иновации (ЕСИ). „До 2027 г. организацията разполага с бюджет от 10.1 млрд. евро“, каза още заместник-министърът на иновациите. ЕСИ предоставя подкрепа за иновации през целия жизнен цикъл от научни изследвания до доказване на концепция, трансфер на технологии, финансиране и разрастване на стартиращи фирми и малки и средни предприятия, както чрез безвъзмездни средства, така и с инвестиции.

По време на събитието от Европейския инвестиционен фонд и от Фонд на фондовете съобщиха, че са стартирани процедури за избор на нови три фонда, които заедно с привлечения частен капитал ще подпомогнат развитието на предприемаческата екосистема с още около 1 млрд. лв.

Зам.-министър Гиков припомни, че в края на януари Министерството организира информационен ден за възможностите за финансиране на фирмите у нас по линия на Фонда на НАТО за иновации. „Очаква се размерът на финансирането от Фонда да бъде около 1 млрд. евро за всички страни за период от 15 години. С ресурса ще бъдат подкрепени компании и фондове, които изпълняват сходна инвестиционна стратегия, свързана с развитието на високите технологии с двойно предназначение“, каза още той.