Министерството на иновациите и растежа ще бъде хъб за развитие на иновациите и инвестициите в бизнеса между България и Германия. Ще направим всичко възможно да допринесем за надграждането на постигнатото в икономическите отношения между двете държави през изминалите години. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков на отбелязването на 30 години официално представителство на германската икономика в България.

Заместник-министър Гиков заяви, че потенциалът за развиване на отношенията между България и Германия е огромен. „Целта на Министерството на иновациите и растежа е да превърне страната ни във високотехнологична дестинация, като с инструментите, с които разполага ведомството, да се развиват иновациите“, каза Гиков. Той заяви, че през инструментариума за финансиране, който се предлага по оперативните програми на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Фонда на фондовете, Европейския инвестиционен фонд, Българската банка за развитие и София Тех Парк министерството подкрепя иновативни компании, които нямат достъп до конвенционално финансиране от търговските банки.

„Постоянният поток от преки германски инвестиции в България е стабилен всяка година и не спира. Това показва, че климатът за бизнес у нас е добър“, посочи заместник-министърът. Той цитира изследване на германския бизнес в България, според което 90 процента от германските компании биха инвестирали отново у нас. „Това показва стабилност и доверие“, подчерта Гиков.

Той допълни, че по Закона за насърчаване на инвестициите са подпомогнати 54 германски компании, които са отворили над 13 000 работни места у нас.

„Настоящият бизнес модел у нас е със средна добавена стойност. Стремим се да бъдем държава, която да върви в синхрон с приоритетите на Европейския съюз, за да догоним големите американски и азиатски компании. Това може да се случи чрез създаване на високотехнологични иновации и инвестиции в тях, чрез комерсиализиране на научната и развойна дейност в бизнеса“, каза още заместник-министърът на иновациите.