Срокът за кандидатстване по мярката за внедряване на иновации в предприятията е до 31 януари, а за разработване на иновации в предприятията е до 15 май

Българските фирми в момента могат да кандидатстват за финансиране по две процедури за иновации по Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Едната е за внедряване на иновации в предприятията с бюджет от 293,4 млн. лв. и краен срок за кандидатстване 31 януари, а другата е за разработване на иновации във фирмите с бюджет от 127 млн. лв. и срок за кандидатстване до 15 май. Това каза зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков по време на откриващо събитие за представяне на проект за прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България. Проектът е на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) в партньорство с държавната агенция към норвежкото правителство за подпомагане на иновациите и развитието на бизнеса „Иновация Норвегия“. Целта му е да бъде увеличен капацитетът и компетентността на ИАНМСП при подпомагането на иновациите и технологичното развитие в българските предприятия чрез съвместни прояви, разработване на иновативни схеми и инструменти, и създаване на партньорска мрежа за интернационализацията им.

Зам.-министър Гиков подчерта, че е изключително важно за двете държави да инвестират в иновации, за да са конкурентоспособни на световната икономическа сцена. „Допълнителният капацитет за интернационализацията на малките и средни предприятия в България би добавил стойност към вече положените усилия от страна на нашето министерство и Агенцията“, заяви зам.-министърът.

Той посочи, че за родните малки и средни фирми е осигурена достатъчна ликвидност по отношение на европейските фондове. Гиков напомни за възможностите за високотехнологични предприятия по линия на Фонд на фондовете, както и за партньорството между  Министерството на иновациите и растежа и Европейския инвестиционен фонд за подкрепа за българския бизнес с 360 млн. лв. В тази връзка той призова българските компании да се възползват от осигурените средства за иновативни проекти и от добрите практики, които експертите от „Иновация Норвегия“ представят. В събитието участваха представители на ИАНМСП, Министерството на финансите, норвежката агенция и посолството на Норвегия в Букурещ.

Още за отворените в момента процедури за иновации:

ПКИП – „Разработване на иновации“ – https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/mir-otvori-za-kandidatstvane-proczedura-razrabotvane-na-inovaczii-v-predpriyatiyata-s-byudzhet-127-mln-lv/

ПКИП – „Внедряване на иновации“ – https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/mir-otvori-za-kandidatstvane-proczedura-za-blizo-300-mln-lv-za-vnedryavane-na-inovaczii-v-biznesa/