За да имаме устойчива икономика е важно да има синергия между развитието на човешкия ресурс, образованието и компетентности. Да бъдат създадени ролеви модели в технически, инженерни, творчески или хуманитарни области, които да послужат за повишаване на мотивацията на младите хора. Това каза зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на форум за демографското бъдеще на България, основано на инвестиции в технологии, инфраструктура и човешки капитал. Събитието е част от кампанията „Да! На българската икономика“ на медийна група „Стандарт“. На него представители на властта, науката и неправителствения сектор представиха мерки и дългосрочни стратегии за справянето с демографския проблем.

Проф. Ангелов подчерта, че Министерството на иновациите и растежа работи активно в три посоки – инвестиции, конкурентоспособност и иновации, като за всяка от тях има насочени финансови инструменти за подкрепа. „Актуални възможности, които са на лице в Европа и у нас, са свързани с навлизането на нови и модерни технологии като изкуствен интелект и „интернет на нещата“ (IoT), каза зам.-министър Ангелов. Той посочи още, че в България има разработена стратегия за интелигентна специализация, за която отговаря МИР. В нея на трето място е поставено именно развитието на човешкия ресурс в области с висока добавена стойност, свързани с космически технологии, чипове и др.

Зам.-министърът подчерта още, че във връзка с привличането на висококвалифицирани кадри и от други страни, се предоставят възможности и чрез т. нар. „стартъп виза“. Тя е за граждани извън ЕС, които могат да развиват високотехнологичен бизнес у нас.

Във форума участваха още министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов, министърът на здравеопазването Галя Кондева и министърът на икономиката и индустрията Петко Николов, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Мила Ненова и др.