Сред приоритетите на Министерството на иновациите и растежа са развитието на изкуствения интелект, микроелектрониката и космическите технологии. Важно е да знаем какви са възможностите да заздравим екосистемата, за да имаме по-добри постижения в сферата на иновациите както в България, така и в Европа. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов по време на конференция на инициативата за наука, дълбоки технологии и технологичен трансфер Spinoff Bulgaria.

„Имаме нужната инфраструктура и изграден човешки капитал с участието на индустрията и академичните среди. Трябва да се възползваме от възможностите на национално и европейско ниво по отношение на изкуствения интелект и микроелектрониката, за да постигнем по-големи мащаби на развитие на високотехнологичните иновации“, каза още заместник-министърът.

Проф. Ангелов акцентира върху партньорството на България с Ускорителя в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA) и Европейската космическа агенция. „Български компании могат да кандидатстват за финансиране с проекти, свързани с Космоса“, заяви заместник-министърът.

По думите му, сред приоритетните области в работата на министерството са и компютърните науки, информационните технологии, микроелектрониката, мехатрониката, креативните технологии, биотехнологиите, здравеопазването и др.

„Един от основните приоритети на МИР е да подкрепя и развива предприемаческата екосистема в България с фокус върху иновации, базирани на научна и развойна дейност и в партньорство с бизнеса с цел комерсиализация“, заяви проф. Ангелов.

Той подчерта, че освен визия, Министерството на иновациите и растежа има и необходимите финансови ресурси, с които да се подкрепят малки и средни предприятия, стартъпи и предприемачи, както на национално, така и на европейско ниво.

По новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, която МИР ще управлява в настоящия програмен период до 2027 г., предстои отваряне на кандидатстването по две процедури за българския бизнес – за разработване на иновации с бюджет 127 млн. лв. и за внедряване на иновации с бюджет 293 млн. лв.

„В момента компании от преработващата промишленост могат да кандидатстват за финансиране по процедура за кръгова икономика до 3 октомври за по-екологични производства“, каза още проф. Ангелов.