В Министерството на иновациите и растежа работим по създаването на нов финансов инструмент като допълнение към съществуващите национални и оперативни програми. Той ще подпомага иновации в приоритетните области: отбрана, космос, чипове, електроника, машиностроене, енергетика, медицински и биоприложения и изкуствен интелект. Ключова роля за реализацията на проекти в тези области биха имали Центровете на върхови постижения и Центровете за компетентност. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов в заключителното събитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2024. На събитието бяха представени Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, които са изградени по програмата, както и възможностите, които тя дава за изграждането на специфични знания и умения, отговарящи на съвременните предизвикателства на пазара на труда, както и за насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и местните власти.

„Ключово е, че вече имаме всички тези изградени структури. Те дават основа за развитие и възможност на младите хора да работят в България и по проекти, даващи решения на глобални предизвикателства“, каза зам.-министър Ангелов. Той добави, че е важно да се създадат ролеви модели, с които младите хора да виждат своето кариерно развитие – професионално в личен и финансов план, според техните области на интереси. „По този начин ще повишим мотивацията и ще успеем да задържим повече кадри в България“, заяви зам.-министърът на иновациите и растежа.

Зам.-министър Ангелов напомни, че в МИР са съсредоточени инструментите за конкурентоспособност, иновации, инвестиции и всички водещи дейности с висока добавена стойност. За Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност са предвидени средства по линия на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ по приоритетните за държавата области, дефинирани в Стратегията за интелигентна специализация са дефинирани.

В събитието участваха зам.-министърът на образованието Наталия Митева, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ проф. дхн Георги Вайсилов, ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова, представители на академичната общност и бизнеса.