viber_изображение Зам.-министър Ангелов

Министерството на иновациите и растежа (МИР) насърчава инвестициите, иновациите и конкурентоспособността, като подкрепяме области с висок потенциал на развитие, които са разписани в Интелигентната стратегия за интелигентна специализация. Водородната електромобилност е приоритетна област и МИР работи за развитието на иновациите в тази област. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на откриването на Дните на водородната електромобилност в България – част от европейската кампания за популяризиране на водородните технологии в транспорта в Централна и Източна Европа. В събитието участваха още министърът на енергетиката Владимир Малинов, зам.-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, ръководителят на Председателството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, зам.-кметът по транспорт на Столична община Илиян Павлов и председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски.

Зам.-министър Ангелов напомни, че МИР разработи Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород. В пътната карта са включени редица мерки, като фокус е поставен върху насърчаването на научни изследвания и разработки с приложения във водородната електромобилност, за да може да се стигне до комерсиализацията й. Той допълни, че и по двете програми, които администрира министерството –„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, през следващите години е осигурен ресурс, включително и за водородните технологии.

По думите на заместник-министъра на иновациите и растежа откриването на първата водородна станция преди месец е първата стъпка при навлизането на тази нова технология в България. „Считам, че общите усилия на представителите на научно-изследователската общност, държавата и бизнеса могат да продължат развитието на водородната електромоблиност и успешно да се наредим сред водещите в сектора“, каза още Ангелов.

По време на събитието бяха тествани първите водородни електрически автобус и автомобил в България, доставени по проект Център за компетентност Хитмобил с координатор Институтът  за електрохимия и енергийни системи към БАН. То е организирано от Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия.МИР насърчава развитието на водородната електромобилност в България