С инвестиции в иновации, научноизследователска и развойна дейност, използване на нововъзникващи технологии може да се изгради отбранителна индустрия, която позиционира Европа като глобален лидер в сигурността и високите технологии. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов по време на заседанието на комитета по наука и технологии на Парламентарната асамблея на НАТО. На форума се обсъждат ключови теми от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност. Заместник-министър Ангелов участва в дискусия, посветена на подкрепата за иновации и научноизследователска и развойна дейност в отбраната.

Той напомни, че Министерството на иновациите и растежа активно участва в Ускорителя в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA), чиято програма е насочена към нововъзникващи технологии, които НАТО определя като приоритети: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнологии. МИР участва и във Фонда за иновации на НАТО, който осигурява инвестиции във високотехнологични стартъпи и компании с  потенциал за приложение в сигурността и отбраната.

„В началото на май тази година влезе в сила разработеният от Министерството на образованието и науката и МИР Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите в България, който ще допринесе за преодоляване на фрагментарността по отношение на политиките и инструментите, свързани с развитието на научните изследвания, технологиите и иновациите. Това безспорно ще осигури стабилността, развитието и функционирането на научноизследователската и иновационната екосистема“, каза зам.-министърът на иновациите и растежа. По думите на Ангелов ключова цел на закона е да се осигури подходящ национален инструмент за финансиране на иновациите, включително и развитието на иновациите в отбраната. Създаването на Национален иновационен фонд пък ще е ключово звено за реализиране на иновационните политики в България.

„МИР работи активно и по създаването на Фонд за технологичен трансфер. Чрез него ще бъде подпомогната реализацията на научно-изследователските иновативни решения в практиката. Целта му е да заздрави връзката между науката и бизнеса, като стимулира превръщането на научните разработки в пазарно приложими продукти, услуги, процеси и технологии с висока добавена стойност“, обясни още зам.-министърът на иновациите и растежа.

В тридневния форум, чийто домакин е Народното събрание, участват генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, председателят на Парламентарната асамблея на НАТО Михал Шчерба, зам.-председателят на Народното събрание Росица Кирова, служебният министър-председател Димитър Главчев, министри и близо 400 парламентаристи от 32-те държави членки на НАТО и от 25 страни-партньори и парламентарни организации.