Иновациите имат ключова роля в осигуряването на защита на гражданите. Предвид сложната международна обстановка днес европейската отбранителна индустрия трябва да бъде иновативна и адаптивна. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на индустриален форум в Пловдив, който се провежда в рамките на международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2024“.

Проф. Ангелов подчерта, че Министерството на иновациите и растежа работи в области с висок потенциал за развитие, сред които са секторите: космос, микроелектроника, изкуствен интелект, водородни технологии и иновации с двойно предназначение. МИР участва активно в Ускорителя в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA) и Фонда за иновации на НАТО, което показва усилията да посрещнем предизвикателството на внедряването на високи технологии в отбраната.

Зам.-министърът заяви, че DIANA е съсредоточена върху тези нововъзникващи и дисруптивни технологии, които НАТО определя като приоритети, включително изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и космос. Той обърна внимание, че по програмата могат да участват не само нововъзникващи компании, но и развиващи се такива.

По думите на проф. Ангелов Фондът на НАТО за иновации ще осигурява инвестиции във високотехнологични стартъпи и компании, които имат потенциал за приложение в сигурността и отбраната. Той е първият в света мултинационален фонд за рисков капитал, който ще инвестира в стартиращи фирми, разработващи авангардни технологични решения, като използва потенциала за търговски иновации за справяне с критични предизвикателства пред отбраната и сигурността. „По Фонда може да се кандидатства с проекти по всяко време от годината, като стойността им може да надвишава вноската на България“, каза още Ангелов.

Заместник-министърът на иновациите и растежа отбеляза и значението на разработения от МОН и МИР в сила в началото на месец май тази година Закон за насърчаване на научните изследвания и новациите в България. По думите му Законът ще допринесе за преодоляване на фрагментарността по отношение на политиките и инструментите и ще осигури подходящ национален инструмент за финансиране на иновациите, включително и развитието на иновации в отбраната. „Целта на новия Национален иновационен фонд е да се превърне в ключово звено за реализиране на иновационните политики в България“, каза още проф. Ангелов.

Друга ключова стъпка от промяната на нормативната рамка ще бъде улесняването на трансфера на технологии, който не само скъсява пътя на научните изследвания до иновации и технологии, но е и предпоставка за тяхната комерсиализация и бърза реализация в икономиката, създавайки продукти, услуги и технологии с висока добавена стойност. „МИР работи активно и по създаването на Фонд за технологичен трансфер и възможността за създаване на национален финансов инструмент за реализация на приоритетни проекти“, каза още заместник-министърът на иновациите и растежа.