Заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов участва в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност – част „Космическо пространство“ в Брюксел. В рамките на дебата министрите обсъдиха необходимостта на подготовката на законодателен акт в областта на космическата политика, базиран на три стълба: безопасност, издръжливост и устойчивостта на космическите дейности в Европейския съюз. Зам.-министърът подчерта, че България оценява като ключово предложението на Европейската комисия за изработване на единен законодателен акт в областта на космическото пространство, в който да се определят общи правила за безопасността, издръжливостта и устойчивостта на космическите дейности.

Основната цел на нормативния акт трябва да бъде насочена към отчитане на спецификите на сектора във всички държави членки на ЕС, без да се създават ненужни тежести за бизнеса или да се допуска свръхрегулиране, както и да бъде гарантирана подобрена достъпност до космическите програми за малките и средните предприятия и стартиращите фирми от всички държави членки.

Днес се проведе и единадесетото съвместно заседание на Съвета по космическа политика на ЕС и Европейската космическа агенция на министерско ниво. То беше посветено на укрепването на конкурентоспособността на Европа чрез космическото пространство. В изказването си проф. Ангелов акцентира на значимата роля на космическото пространство през последните години в подкрепа на икономическия растеж и просперитета на Европа, както и разглеждането на космическия сектор като стратегически актив, допринасящ за създаването на нови пазари и бизнес възможности за индустрията, включително малките и средните предприятия. По думите му, за да постигане автономност и устойчивост на космическия сектор, ЕС трябва да активизира усилията за последващо укрепване на космическите си програми, както и да бъдат създадени необходимите механизми за стимулиране на успешна европейска космическа промишленост.