„Държавата ще инвестира все повече в научна инфраструктура и в развитие на уменията на студентите и младите изследователи. От тясното сътрудничество между науката и бизнеса зависи в следващите години да се справим с предизвикателствата, свързани с енергетиката, климатичните промени и използването на ресурси“.

Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Карина Ангелиева на церемонията по връчване на дипломите на завършващите бакалаври и магистри във Факултета за английско инженерно обучение към ТУ-София.

По думите й основна задача за екипа на Министерството на иновациите и растежа е да се усъвършенства средата за предприемачество, стартиране и развитие на бизнес в България. Ще бъде продължена и подкрепата с европейски средства за модернизация на предприятията и ускоряване на индустрията и икономиката.

Заместник-министърът увери студентите, че тепърва в различни сектори ще има глад за кадри. „Пътят в инженерните науки е труден. Изборът ви на кариера обаче ще ви позволи да сте лидери в разрешаването на проблемите пред страната ни“, допълни тя и пожела да не се страхуват да мислят и да творят свободно.