В банката за първи път от 15 години се прави одит от Сметната палата, каза Карадимов в „Интервюто в Новините на NOVA”

Трима последователни министри, едноличен собственик на капитала на Българската банка за развитие, не са подписали решение за емитирането на облигацията от 1 млрд. лв. Управителният съвет на Банката ни предложи и на нас като Надзорен съвет да потвърдим решението им да спрат емитирането на облигацията, но ние като нов състав на Надзора отказахме да го направим. Това би означавало „пито-платено“, а ние не искахме да валидираме разход от 1 млн. лв., направен за тази облигация за банкови, адвокатски и консултантски хонорари, работили целево по проспекта на облигацията.  Ние като Надзорен съвет не бяхме информирани за основанията, на които се иска прекратяването й въпреки множеството формални запитвания към ръководството на банката, които сме отправили от назначението в началото на ноември тази година. Това заяви председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Росен Карадимов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите му, въпреки че облигацията не е реализирана, разходът за хонорари и комисионни е платен. Ако действително условията по облигацията са станали неизгодни и лихвите са се покачили, както твърдят от Управителния съвет, извиква недоумение въпросът защо Управителният съвет е чакал толкова дълго време – от есента на 2021 г. до м. ноември 2022 г., да се прекрати емисията в условията на служебен кабинет, попита също той.

Карадимов обърна внимание, че политическите сблъсъци трябва да се правят извън терена на ББР. „Нашият мандат от министъра на иновациите и растежа Александър Пулев е да уплътним основните функции на ББР по закон – да работи за малките и средни предприятия, да реализира публични политики в помощ на държавата и да регулира регионалните дисбаланси, което до момента банката не е реализирала ефективно“, каза още той.

Председателят на Надзорния съвет на ББР припомни и вчерашната позиция на министъра на иновациите, като принципал на банката, че върховенството на закона важи и за ББР, в т.ч. и по отношение на липсата на разрешение от принципала на банката – държавата – да се емитира облигационна емисия в особено голям размер.  „Емитирането е направено, без да се вземе разрешение от съответните, през този период, отговорни министри, които по закон са едноличен собственик на капитала на банката“, каза той и добави, че подобно разрешение е поискано от управителите на банката няколко пъти, но те са продължили с емисията, въпреки липсата на разрешение.

Карадимов подчерта, че банките – консултанти по сделката – също са изискали две последователни решения на едноличния собственик на капитала – при стартирането и при евентуалното приключване на емисията – но такива не са подписани и не са давани от отговорните по това време министри.

Той напомни, че в банката в момента тече одит от Сметната палата, какъвто не е правен от 15 години насам и всякакви спекулации, правени от политици, със становища на набедени за одитори хора са несъстоятелни. По думите му, реализираните разходи по емисията в размер на 1 млн. лв. са направени целево и единствено за емитирането на облигацията, а не за други дейности, свързани с кредитния портфейл на банката.

Карадимов каза още, че банката трябва да се обърне към значително по-солидна подкрепа за малките и средни фирми, към съсловните организации, общините, неправителствения сектор, работодателските организации, които да са и гарант за по-добрата публичност и дейност на банката.