Това ново партньорство ще даде още възможности за българската индустрия и малките и средни предприятия в сектора, заяви министър Стойчева

Министерство на иновациите и растежа и Axiom Space, водещ доставчик на услуги за човешки космически полети и разработчик на инфраструктура за космически полети, ще си сътрудничат в областта на космическите иновации, технологии и научни изследвания. Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и ръководството на Аxiom обсъдиха конкретни стъпки и възможности за развитието на сектора в България. Те подписаха Писмо за намерение за сътрудничество, чрез  което поставиха първите стъпки за дългосрочно и устойчиво партньорство с цел насърчаване и развитие на националната космическа екосистема.

„Трябва да ускорим развитието на космическите технологии и научните изследвания в тази област. През последното десетилетие космическият сектор и неговото въздействие се превърнаха в стратегически двигател на икономическия растеж в Европа“, заяви министър Стойчева. Тя подчерта, че именно този сектор претърпява безпрецедентна трансформация и развитие в световен мащаб. „Значителният технологичен напредък, новият предприемачески дух и обновеният политически фокус го поставиха в центъра на вниманието на световната иновационна сцена“, заяви още тя.

В подписания документ е подчертано, че България има над 50-годишен опит в областта на космоса и капацитет да допринесе за развитието на космическите технологии в Европа. „България разглежда тази област като стратегически актив, допринасящ за създаването на нови пазари и бизнес възможности за индустрията, включително за малките и средните предприятия в страната“, подчерта Стойчева.

Ще бъдат очертани и всички възможности за подкрепа на изследователски и развойни дейности, необходими за подпомагане на индустриалния растеж на съществуващи компании и стартиращи фирми в сектора, се посочва още в документа.

От страна на МИР беше декларирано, че ще обедини потенциални индустриални партньори, академични среди и други заинтересовани страни, които могат да се възползват от сътрудничеството и да се улесни връзката между тях и Axiom Space.

Припомняме, че чрез изпълнението на Плана за европейски сътрудничещи държави (PECS) с Европейската космическа агенция (ESA) и съответни проекти, България реализира важни партньорства в областта на космическите технологии и космическата икономика, което допринася за укрепване на капацитета на екосистемата. В края на годината министър Стойчева и генералният директор на НАСА Бил Нелсън подписаха присъединяването на Република България към Споразуменията „Артемида“ (Artemis Accords) на НАСА, които дефинират основните принципи за глобално сътрудничество в космическото пространство. С това България стана 32-та държава, която се присъединява към Споразуменията.

*Axiom Space е водещ доставчик на услуги за човешки космически полети и разработчик на инфраструктура за човешки космически полети. Разработва нейна станцията Axiom и създава скафандри от следващо поколение за ниска околоземна орбита, Луната и извън нея. Лидер в изследванията на продукти, процеси и услуги в космическия сектор.