Компаниите получават 30.6 млн. лв. по втората процедура от Плана за възстановяване и устойчивост

Министерството на иновациите и растежа сключи всички договори с класираните 1599 фирми по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Общият бюджет на мярката е 30.6 млн. лв.

По процедурата не се налага съфинансиране от класираните предприятия. В зависимост от заявените нужди фирмите получават грантове между 3 000 лв. и 20 000 лв.

Компаниите могат да закупуват софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и да си осигурят по-добра информационна и киберсигурност.

Със средствата ще могат да се покриват разходи и за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.

В момента фирмите могат да кандидатстват за други две процедури от ПВУ по линия на Министерството на иновациите и растежа. Това са процедурите за развитие на индустриалните зони и паркове с бюджет 212.5 млн. лв. и за преход към кръгова икономика с бюджет 180 млн. лв. По първата мярка могат да кандидатстват оператори на индустриални зони и паркове – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или съществуващи, със срок до 2 ноември 2023 г. По втората могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост до 3 октомври 2023 г. Кандидатстването е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020.