Министерството на иновациите и растежа организира информационен ден в София, на който бяха представени възможностите за финансиране на български фирми и проекти по линия на Фонда на НАТО за иновации. Предприемаческата екосистема беше запозната с инвестиционната стратегия на Фонда и ключовите области, на които ще бъде поставен фокус пред следващите години.

Фондът за иновации на НАТО осигурява инвестиции в участващите държави. Очаква се размерът на финансирането да бъде около 1 милиард евро за всички страни за период от 15 години. Целта е да се предоставя подкрепа във високотехнологични стартиращи компании, които имат потенциал за приложения в сигурността и отбраната, стана ясно от думите на министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева.

„Фондът ще се съсредоточи върху високите технологии, включително изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнологии, космос и др.“, подчерта още тя. Предвижда се и балансирано разпределение на инвестициите на географска основа. „Иновационният фонд е много повече от финансов инструмент. Той изтъква споделеното ни виждане за едно по-сигурно и по-устойчиво бъдеще“, заяви още Стойчева и призова родните компании от сектора да се ангажират активно с възможностите за подкрепа. „Нека използваме нашите силни страни по отношение на технологиите и научните изследванията“, каза още тя.

По време на събитието от Фонда на НАТО за иновации представиха на българските заинтересовани страни детайлна информация за вариантите за финансиране на проекти, както и основните направления и приоритети на Фонда за подкрепа, сред които свръхзвуковите системи, следващото поколение комуникации, енергетика и мобилност.

Припомняме, че Министерският съвет взе решение за подписване на Споразумението на участващите партньори към Фонда за иновации на НАТО. Очаква се Споразумението да бъде ратифицирано от парламента.

Родни фирми и научни институти могат да се възползват от финансиране за свои проекти и по други програми, включително за иновации в отбраната, иновации в космическия сектор и научноизследователска и развойна дейност. Освен от Фонда за иновации на НАТО и Програмата за иновации на НАТО – ДИАНА, Програмата „Наука и бизнес“ (ПНИИДИТ) е с фокус върху иновациите в различни сектори, които да намерят своето приложение, така че продуктите и услугите да достигнат до реализация. В информационния ден участваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков, представители на Европейския съвет по иновации, експерти от МИР и български компании.