Имената на компаниите вече са обявени на страниците на ОПИК и eufunds.bg

Бенефициентите по 836 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 85 млн. лв. за енергийна ефективност вече са обявени на страниците на ОПИК и eufunds.bg. Става дума за сключени по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Припомняме, че на 16 септември 2022 г. по тази процедура зам.-министър Надя Христова подписа 692 договора за над 70 млн. лв. чрез иновативна услуга за автоматизирано групово подписване на голямо количество договори. Седмица по-късно се състоя и подписването на втория транш договори – 144 бр. за 14,5 млн. лв.

Общият бюджет на процедурата е 136 млн. лв. Подаването на проектните предложения приключи на 23 май 2022 г., като кандидатствалите компании са общо 982 за безвъзмездна помощ в размер на над 100 млн. лв. Предприятията са от преработващата промишленост. Проектите на част от тях не бяха одобрени за финансиране, поради това, че не отговарят на критериите.

В зависимост от нуждите си спечелилите компании ще получат между 25 000 лв. и 150 000 лв., като едно от условията е да имат 50% собствено участие. Със средствата ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят модерна изолация на производствените си бази. Така ще намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.

 

Бенефициентите по 836 договора са обявени:

На страницата на ОПИК в раздел „Новини“ – https://www.opic.bg/news/84-646-140-73-leva-e-razmert-na-bezvzmezdnata-finansova-pomoshch-predostavena-prez-mesets-septemvri-2022-g-po-protsedura-bg16rfop002-6002-vzstanovyavane-na-msp-chrez-podobryavane-na-energiynata-efekt

и в раздела на процедурата – https://www.opic.bg/procedure/bg16rfop002-6002-vzstanovyavane-na-msp-chrez-podobryavane-na-energiynata-efektivnost

На Единния информационен портал – https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/10920