Над 7 млн. евро са получили 43 български космически проекта по програмата на Европейската космическа агенция

До 16 юни 2023 г. български фирми и научни организации могат да кандидатстват за финансиране по програмата на Европейската космическа агенция (ЕКА). Проектните предложения по Деветата тръжна процедура се подават изцяло електронно на страницата на Агенцията. Програмата насърчава участието на малки и средни предприятия, както и стартъпи с потенциал да внедрят космически данни в дейността си, да разработят иновативни решения в подкрепа на климатичните промени и развитието на сектори като сигурност, земеделие, транспорт и авиация и др. Сред предметите на процедурата са космическа наука, научни изследвания и приложения, телекомуникации, микрогравитационни изследвания и др.

Над 7 млн. евро са получили 43 български космически проекта по програмата по Плана за европейска кооперираща държава на България с ЕКА. Това е за периода от подписването на първото Споразумение за Европейска кооперираща държава на България с Агенцията през 2015 г. Общо са проведени осем тръжни процедури, по които са постъпили над 130 български проектни предложения.

Припомняме, че в началото на април Министерството на иновациите и растежа и ЕКА организираха информационни дни в София относно възможностите за участие в Деветата тръжна процедура за България. Тогава експерти от космическата агенция дадоха насоки за кандидатстването по програмата в помощ на родните компании, научни и изследователски организации. Бяха проведени и безплатни обучителни курсове, които Министерството договори преди няколко месеца. Процедурата беше отворена за кандидатстване на 24 април.