Министерството на иновациите и растежа и Германо-българската индустриално–търговска камара (ГБИТК) ще си сътрудничат в сферите на инвестициите, иновациите и технологиите. Споразумението за партньорство бе подписано днес от министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева, президента на ГБИТК Тим Курт и главния управител на организацията Митко Василев. В церемонията участваха и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков и ръководителят на отдел „Икономика“ към Посолството на Федерална република Германия Мориц Захлер.

„Това споразумение е ключово за нас, защото дава възможност да надградим и задълбочим двустранното ни партньорство. Искаме да позиционираме България като страна с дълбоки иновации, силна предприемаческа и стартъп култура и чрез инвестиции и комерсиализация на научноразвойната дейност да повишим конкурентоспособността на икономиката и на всички региони в страната“, заяви министър Стойчева.

„Всички знаем, че без иновации не може да има растеж, така че сме щастливи, че подписваме споразумение точно с Министерството на иновациите и растежа“, заяви президентът на ГБИТК Тим Курт.  От страна на камарата Митко Василев подчерта, че Министерството на иновациите и растежа е първото от редовното правителство, с което Камарата подписва документ за партньорство.

Споразумението включва сътрудничество за привличане на инвестиции в стратегически сектори и ефективно използване на възможностите за подкрепа на инвестиционни проекти по линия на програмите на Европейския съюз. Акцент са и възможностите за участие на Федерална Република Германия и Република България в съвместни инициативи на Европейската комисия за насърчаване на стратегически за икономиката на Съюза сектори и подкрепа за мащабни инвестиционни проекти.

Федерална република Германия е стратегически партньор на България, а положителното развитие на двустранните отношения е приоритет за българската страна. Немските компании са ключови инвеститори в страната, тъй като се ангажират дългосрочно. Около 30% от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие. 1500 немски компании са разкрили над 35 000 работни места в страната. По Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 53 проекта за клас инвестиция на обща стойност близо 4,5 млрд. лв.