Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Кириакос Какурис подписаха вчера споразумение за стартиране на пилотна консултантска програма за подпомагане на иновативни български стартиращи фирми за достъп до дялово финансиране на ранен етап.

„Стартирането на тази пилотна консултантска програма в България, разработена в партньорство с ЕИБ, е важна стъпка в предоставянето на еднакви възможности за български стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Като развиваме тази подкрепяща среда, ние се стремим да гарантираме, че българските иноватори са добре подготвени не само да изпълнят ключовите критерии на Европейския съвет за иновации, но и да се отличат в конкурентната европейска и световна среда“, заяви по време на подписването министър Стойчева.

Първоначално програмата ще се фокусира върху компании, които искат да кандидатстват в акселератора на Европейския иновационен съвет (ЕИС) и ще спомогне за създаването на подкрепяща среда, която ще донесе дългосрочни ползи за иновативните малки и средни предприятия в България. Споразумението осигурява консултантска помощ и капацитет за осигуряване на подкрепа на повече български нововъзникващи предприятия и малки и средни предприятия да кандидатстват по програмите на Европейския иновационен съвет.

„ЕИС е водеща програма за насърчаване на стартъп компании и малки и средни предприятия със значимо въздействие в областта на технологиите през целия им път на развитие. Съветът предлага уникална комбинация от грантове, рискови инвестиции и авангарден пазарен подход и е  пример за това как европейските инициативи и политики се препокриват с приоритетите на страната ни за подкрепа на революционни иновации, които имат потенциал да трансформират нашата икономика и общество“, посочи министърът на иновациите и растежа.

Министър Стойчева бе категорична, че сътрудничеството между ЕИБ и МИР показва ангажимент за подобряване на иновационния капацитет на България, като по този начин се допринася за по-балансирана, интегрирана и приобщаваща европейска иновационна екосистема.

По линия на предстоящата годишна среща на ЕИС и очакваните нови програми за финансиране, министър Стойчева посочи, че има предвиден около 1 милиард евро за инвестиции в дълбоко технологични компании за Европа, които да се подкрепят през програмата на ЕИС за финансиране.