Кандидатствалите проекти по процедурата за „ИКТ решения и киберсигурност“ са близо 4 500, продължава до 16:30 ч. на 19 декември

По втората отворена процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ от Плана за възстановяване и устойчивост досега, по линия на Министерството на иновациите и растежа, има четири пъти повече кандидати от очакваното. Това стана ясно в четвъртото издание на предаването „Пари има: Говори министерството на иновациите и растежа“ в радиоверига „Фокус“. Негов гост бе Лора Йосифова, експерт от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към  Министерството на иновациите и растежа (МИР).

„Досега сме получили близо 4 500 проектни предложения по втората процедура от Плана при очаквани около 1 500, а кандидатстването продължава до 16:30 ч. на 19 декември“, каза Лора Йосифова. По думите й, интересът е огромен, а кандидатстването е едно сериозно състезание. Тя уточни, че стойността на процедурата е 30,6 млн. лв. и могат да кандидатстват проекти от 3 000 до 20 000 лв., като те ще бъдат финансирани на 100% от ПВУ. Фирмите могат да получат средства за изработка на онлайн магазини, сайтове, мобилни приложения, киберсигурност и др.

„Тази процедура оборва твърдението, че кандидатстването по процедурите от Плана е трудно. Ако беше такова, нямаше да има толкова много кандидати досега. Всички колеги от дирекцията се стараят максимално да облекчат административната тежест при кандидатстване“, каза още Йосифова. Тя допълни, че кандидатстването става изцяло онлайн през системата ИСУН 2020, а голяма част от проверките по документите на фирмите се извършва служебно.

Йосифова каза, че в момента върви и финалната оценка на подадените проекти по първата отворена процедура по линия на МИР от ПВУ – „Технологична модернизация“, която приключи с двойно повече подадени предложения – над 2 500 за над 1 млрд. лв., при очаквани 1200-1300. По думите й, около Коледа се очаква да бъдат публикувани списъците с фирмите, които ще получат финансиране по нея, с което да обновят технологичния парк на предприятията си. Стойността на процедурата е 260 млн. лв., като финансирането е 50% от ПВУ. След първата оценка на проектите бяха допуснати до следващ етап 2 000 от тях.

За обществено обсъждане бе обявена и процедурата по ПВУ – „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“. Мярката е с бюджет 118 млн. лв. и е насочена  към компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране.

Следващата процедура, която ще бъде отворена за кандидатстване по Плана, е за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв.  Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т.нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба, без да може да се препродава. Половината от направената инвестиция от фирмите ще се плаща от държавата през ПВУ. По процедурата могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия и такива със заети до 499 лица или с до 1 500.

Йосифова припомни, че от януари следващата година стартира и новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на стойност 3 млрд. лв. Тя бе одобрена от ЕК за рекордно кратък срок – подадена на 16 август и одобрена на 3 октомври.

„До дни очакваме да бъде одобрена и Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв. Тя е нова за България и ще финансира дигитални решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации“, каза още Йосифова.

По думите й, по програмата е предвидена подкрепа за научни организации, университети и др. за 400 млн. лв. Средствата ще бъдат насочени към изучаване, изследване, документиране, каталогизиране, дигитализиране на българско културно наследство, иновации и индустриални изследвания, проекти за зелен енергиен цикъл, решения в областта на имплантологията, виртуално инженерство и др. 550 млн. лв. ще има за трансфер на технологии и знания, които да подкрепят връзката академия-индустрия. Финансиране ще получат и дигиталните и иновационни хъбове в България в размер на 140 млн. лв.