Министерството на иновациите и растежа и Европейската космическа агенция организират информационни дни в София за възможностите за подаване на проектни предложения по Деветата тръжна процедура

МИР договори безплатни курсове на ЕКА в България за насърчаване на участието на български компании в процедурата 

Над 7 млн. евро са получили 43 български космически проекта по програмата ПЕКД на Европейската космическа агенция от подписването на първото Споразумение за Европейска кооперираща държава на България с ЕКА през 2015 г.

 

Министерство на иновациите и растежа (МИР) и Европейската космическа агенция (ЕКА) организират информационни дни в София тех парк относно възможностите за участие на български фирми и научни организации в Деветата тръжна процедура на ЕКА за България.

На 3 и 4 април експерти от Агенцията ще дадат насоки за кандидатстването по космическата програма. В помощ на родните компании и научни организации ще бъдат проведени и безплатни обучителни курсове, които Министерството договори преди няколко месеца.

Деветата тръжна процедура ще стартира на 24 април 2023 г., като крайната дата за подаване на проектни предложения е 16 юни 2023 г. на електронната страница на ЕКА. Тя е насочена към български компании, академични и изследователски организации. Насърчава се участието на малки и средни предприятия, както и стартъпи с потенциал да внедрят космически данни в дейността си, да разработят иновативни решения в подкрепа на климатичните промени и развитието на сектори като сигурност, земеделие, транспорт и авиация и др. Сред предметите на процедурата са космическа наука, научни изследвания и приложения, телекомуникации, микрогравитационни изследвания и др.

Събитието ще позволи обмен на опит между водещите български компании в космическия сектор и нови участници в процедурите. Ще бъдат представени успешни практики от изпълнените вече проекти, финансирани по Плана за европейска кооперираща държава (ПЕКД).

За участие в информационните дни и консултации с ЕКА: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen1vJCtmzKndCPwBd52RyyaiyoGraaRRwYeHvWorDrhN5C_w/viewform

Над 7 млн. евро са получили 43 български космически проекта по програмата ПЕКД на Европейската космическа агенция. Това е за периода от подписването на първото Споразумение за Европейска кооперираща държава на България с ЕКА през 2015 г. Общо са проведени осем тръжни процедури, по които са постъпили над 130 български проектни предложения.

Припомняме, че на 24 март (петък), под патронажа на Министерството на иновациите и растежа, ще се проведе и друго събитие, насочено към космическия сектор – Международен семинар “Космосът в подкрепа на сигурността и отбраната“ в София. Организатори са Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН с подкрепата на Министерството на отбраната и асоциацията EURISY. Основният фокус на семинара е насърчаване на иновациите в космическите дейности и стимулиране на технологичния суверенитет в секторите на сигурността и отбраната. По време на конференцията ще се проведе международно технологично събитие Хакатон „CASSINI#5: Space for Defence&Security“, което ще се провежда едновременно в 10 държави в Европа от 24.03 до 26.03. 2023 г.