18 микро-, малки и средни предприятия от Област Разград ще получат финансиране по две процедури – за „Технологична модернизация“ и „ИКТ решения и киберсигурност“ от Плана за възстановяване (ПВУ) по линия Министерството на иновациите и растежа (МИР). Това показват данните от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР.

По мярката  за технологична модернизация 8 компании от област Разград ще се възползват от общо 3,1 млн. лв. за закупуване на ново оборудване, техника, машини и софтуер за обновяване на техническия им парк. Общият бюджет на мярката е 260 млн. лв., като средствата ще получат одобрените и обявени в края на миналата година 953 фирми от цялата страна. За микропредприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а за средни – до 700 хил. лв.

По мярката за „ИКТ решения и киберсигурност“ в област Разград финансиране ще получат 10 проекта за общо 200 000 лв. В зависимост от заявените нужди фирмите от страната ще получат грантове между 3 000 лв. и 20 000 лв. Бюджетът на процедурата е 30,6 млн. лв., а общият брой на одобрените от цялата страна фирми е 1 599. Със средствата могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.

На 15 февруари стартира и кандидатстването за финансиране по следващата процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“. То ще продължи до 15 май, след като бе удължено от два на три месеца поради огромния интерес от страна на компаниите от всички области. Бюджетът е 200 млн. лв. Микро-, малки, средни и дружества с до 3 000 служители могат да кандидатстват за помощ от 75 000 лв. до 1 млн. лв., за да си монтират фотоволтаици и батерии. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t).

През април се очаква МИР да отвори още две процедури по Плана за възстановяване – за развитие на индустриални зони и паркове с бюджет 212 млн. лв. и за кръгова икономика с бюджет 180 млн. лв.

Снимка: Архив. Мобилна приемна на министър Пулев в Разград – 2 декември 2022 г.