Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева връчи сертификат клас „Б“ за инвестиция в модерна и автоматизирана складова база за 1 580 000 лв. на дружеството „Комстил“ ЕООД. На церемонията в Министерството на иновациите и растежа присъства и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова, а сертификата получи управителят на фирмата Стоян Стоянов.

Инвестиционният проект на компанията има за цел да предостави складови площи, услуги по пакетиране и етикиране на съхраняваните товари и да отговори на засиленото търсене на помещения за складиране. В периода на осъществяването му и като резултат от него се предвижда разкриване на 6 нови работни места.

„Сред основните цели и задачи на Министерството на иновациите и растежа е да създава и развива благоприятна среда за привличане на инвестиции и висококвалифицирани кадри в подкрепа на растежа на българската икономика“, каза по време на връчването министър Стойчева.

Тя подчерта, че чрез новите технологии, модернизацията и дигитализацията на бизнеса ще се повиши конкурентоспособността на страната у нас и в Европа. По думите й, предприемаческото мислене и енергията, която се влага в работата на една компания, са ключови за разгръщане на нейния потенциал и разрастване.

„Комстил“ ЕООД е дружество с предмет на дейност производство, разпространение, внос и износ на алуминиева и PVC дограма, щори, окачени фасади и др.