Внедряването на иновации в сектор „Здравеопазване“ е наш приоритет. Технологично ориентираните решения допринасят за по-гъвкава и устойчива здравна система, както и за подобряване на достъпа на пациентите до лечение. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на среща с ръководители нa световната биотехнологична компания Roche. На срещата с генералния мениджър на Roche България Хешам Сабри и ръководителя на компанията за Южна Европа Оливер Блек министърът на иновациите и растежа обсъди възможностите за насърчаване на икономическия растеж чрез иновации в областта на дигиталните здравни решения.

Министър Стойчева запозна представителите на Roche с възможностите за финансиране на проекти за внедряване и разработване на иновации в българските предприятия по европейската програма, управлявана от Министерството на иновациите и растежа. Стойчева акцентира върху програмата за насърчаване на взаимодействието между наука и бизнес. По нея фокус е поставен върху научните среди и индустрията, което дава възможности за внедряването на иновации и високи технологии.

Стойчева добави, че Министерството на иновациите растежа работи в тясно сътрудничество с други ведомства – на здравеопазването, на електронното управление, на транспорта и на образованието, тъй като политиките за иновации и новите технологии са хоризонтални и засягат всички сектори. По думите на министъра, сектор „Здравеопазване“ ще бъде значително повлиян от развитието на изкуствения интелект и високите технологии.

„За да поддържаме Европа в челните редици на иновациите в сферата на здравеопазването, е ключово да стимулираме колаборацията и иновативното мислене. С голямо желание се стремим към изграждането на партньорства, които да подсилят конкурентоспособността на България и на цяла Европа чрез интегрирани иновационни екосистеми“, заяви ръководителят на компанията за Южна Европа Блек.