Министърът на иновациите и растежа проведе среща с ректори

Варна може да обедини пилотно усилията на научната и образователна общност в региона за създаване на иновационен потенциал и капацитет. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на работна среща с ректори на висши учебни заведения от града. На нея бяха обсъдени политиките в областта на науката и иновациите, които министърът определи като ключови на национално и на международно ниво.

В работната среща по покана на министър Стойчева участваха ректори и заместник-ректори от Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, Медицински университет – Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Висше училище по мениджмънт, а домакин беше Иван Портних, кмет на Община Варна.

Министър Стойчева призова ректорите да работят, така че да превърнат Варна в зона на знанието и иновациите и подчерта силния потенциал на града.

„Именно образованието и науката са заложени в развитието на морската ни столица. Варна може да бъде добър пример и да създаде възможности за привличане на инвеститори от други държави, които поставят научната и развойна дейност в основата на следващото ниво иновации“, подчерта Стойчева.

Във фокуса на срещата беше и новият Закон за насърчаване на научните изследвания и иновации, където водеща институция е Министерството на образованието и науката (МОН). Министърът заяви, че ще предложи да се удължи срокът за Министерството на иновациите и растежа (МИР) за коментари, за да може да се прецизират някои текстове.

„Подкрепата за иновации не трябва да бъде само финансова. Ще предложим да се включат и нефинансови механизми като облекчаване на административни режими, данъчни стимули, създаване на условия за използване и развитие на иновационния потенциал и други“, заяви министър Стойчева.

Тя очерта и възможностите по двете европрограми – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ), по които също ще бъдат отворени възможности за разработване и внедряване на иновации.

От страна на ректорите във Варна беше заявено желание за по-тясно сътрудничество с института ИНСАИТ – Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, както и обща среща в широк формат между МИР и МОН, за което Стойчева пое ангажимент да се състои възможно най-скоро.