Министерството на иновациите и растежа е съорганизатор на първото събитие за отбелязване на 20-ата годишнина от присъединяването на България към НАТО

Европейската отбранителна индустрия трябва да бъде иновативна и адаптивна. Чрез инвестиране в научноизследователска и развойна дейност, използване на нововъзникващи технологии, насърчаване на сътрудничеството и развитието на иновациите, може да се изгради отбранителна индустрия, която не само ни защитава, но и позиционира Европа като глобален лидер в сигурността и технологиите. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на конференцията „Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации“ в София Тех Парк. Министерството на иновациите и растежа е съорганизатор заедно с министерствата на отбраната и на икономиката и индустрията. Целта е да бъдат популяризирани инициативите и проектите на ЕС и НАТО в областта на отбраната. Това е първото събитие от календара за отбелязване на 20-ата годишнина от присъединяването на България към НАТО.

„Министерството на иновациите и растежа работи в области с висок потенциал за развитие, сред които секторите „Космос“, микроелектроника, водородни технологии и иновации с двойно предназначение“, подчерта министър Стойчева. По думите й, активното участие на МИР в Ускорителя в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA) и Фонда за иновации на НАТО показва усилията ни да посрещнем предизвикателството на внедряването на високи технологии в отбраната. Съвместната работа ще подпомогне развитието на малките и средни предприятия в сектора, както и взаимодействието между стартиращите предприятия и по-големите компании в сектор отбрана, заяви още Стойчева.

„Иновациите са хоризонтална дейност, която обхваща всички сектори. Трябва да работим заедно, като една екосистема, за да се справяме с глобалните предизвикателства“, подчерта министърът на иновациите и растежа.

Тя добави още, че в момента има две отворени за кандидатстване за фирмите процедури за иновации по Програма „Конкурентоспособност“ с общ бюджет над 400 млн. лв. Със средствата ще се финансира внедряването на продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите, разработване на продуктови иновации като в областта на изкуствения интелект, облачните изчисления,  комуникационните мрежи, разработване на ИКТ подходи и др.

„Иновациите имат важна роля в осигуряването на защитата на гражданите. Външнополитическите рискове се увеличават, също както риска от военни конфликти. Увеличава се и необходимостта от иновативни решения в областта на отбраната. Европа е направила много за укрепване капацитета на отбранителната индустрия, но има нужда от цялостен подход и консолидиране на дейностите“, заяви заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел.

„Смятам, че и в НАТО, и в ЕС разглеждаме възможностите на отбранителната индустрия не просто като един отделен сектор, а като основа за изграждане на ефективна отбранителната политика. Що се отнася до България – следва да обърнем внимание какво можем да произвеждаме, но е от изключително значение и да се гарантира сигурността на веригите на доставки, както и по-бързото ни интегриране към европейската и евроатлантическата отбранителна, технологична и индустриална база“, заяви министърът на отбраната Тодор Тагарев.

Заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов участва във втория панел на събитието – „Наука, иновации и нововъзникващи технологии за развитие на отбранителната индустрия“.

В конференцията участваха още министърът на образованието и науката Галин Цоков, заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев, генералният директор на Главна дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия Тимо Песонен, помощник-генералният секретар на НАТО по иновациите, хибридните и кибер предизвикателствата Дейвид ван Вийл, директорът по управление на жизнения цикъл на Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване Алън Маклауд и директорът по технологиите на Агенцията на НАТО за комуникации и информация Антонио Калдерон. Във форума участваха и над 250 представители на българската отбранителна индустрия, научни организации, държавната администрация и Българската армия.