Суперкомпютърът Discoverer е ключов фактор за позиционирането на България като иновационен хъб в Югоизточна Европа. Той е стратегически елемент и част от развитието на новите индустрии и напредващи технологии. Това заяви министърът на иновациите и растежа на срещата на ръководството на „Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии“ с мениджъри на европейските хостинг организации на осемте суперкомпютъра в мрежата на предприятието. Част от нея е и консорциум „Петаскейл Суперкомпютър България“, който представлява суперкомпютърът Discoverer у нас. На срещата присъства и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов.

Министър Стойчева подчерта, че България разполага с добре развита инфраструктура за създаване на високи технологии. Тя даде за пример Суперкомпютърът Discoverer, София Тех Парк, Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, както и изградените у нас Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения. „Освен инфраструктура, ние имаме и интелектуален капацитет – таланти в научната и развойна дейност и добро образование“, заяви Стойчева. По думите й, София Тех Парк може да бъде място, което свързва българската академична общност и различни компании за сътрудничество по отношение на комерсиализацията на науката в бизнеса.

Министър Стойчева каза още, че Министерството на иновациите и растежа се стреми към привличане на инвестиции в научна и развойна дейност, чрез които България да се ребрандира като място за създаване и развитие на високотехнологични иновации. По думите й, страната отдавна не е само аутсорсинг дестинация, където работната ръка е нископлатена.

Тя заяви, че сред приоритетите на МИР е и създаване на устойчива среда за развитие на предприемаческата и стартъп екосистема у нас и подкрепа на високотехнологични сектори, които създават продукти и услуги с висока добавена стойност за икономиката.