Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева стартира днес работата на Борда за иновации към Министерството на иновациите и растежа. Бордът ще работи за развитие и устойчивост на иновационната екосистема в България чрез включването на всички заинтересовани страни по модела на „отворената иновация“. В  него участват представители на научните среди, бизнеса, финансиращи организации, както и предприемаческата и стартъп екосистема. Фокус на първата дискусия беше подобряването на връзката наука-бизнес и стимулирането на технологичен трансфер в страната, черпейки опит от международни успешни практики.

„Убедена съм, че обмяната на опит и знания в областта на иновациите между всички участници в Борда ще даде тласък на развитието на българската иновационна екосистема и ще има трансформационен ефект върху обществото и икономиката ни“, заяви Стойчева.

Министърът на иновациите и растежа представи двата основни приоритета на Министерството през 2024 г. – превръщането на България в иновационен хъб за Югоизточна Европа и привличане на иновационни инвестиции и стратегически инвеститори за региона за постигане на икономически растеж на България.

„Чрез създаване на взаимодействие и възможности на регионално ниво ще можем да привлечем таланти, да насърчим партньорства, да изградим интелигентна специализация и технологичен капацитет заедно и по този начин да позиционираме Югоизточна Европа като център за технологични иновации“, каза Стойчева.

По думите й, предстои подписване на споразумения за сътрудничество в областта на иновациите и дигитализацията с Хърватия, Словения и Гърция, по модела на вече подписаното с Румъния. Тя подчерта, че създаването на мрежа от иновационни долини не само ще повиши конкурентоспособността на отделните страни, но и ще ускори иновациите и конкурентоспособността на Европа като цяло.

По отношение на мерките за привличане на инвестиции министър Стойчева подчерта, че МИР активно представя страната ни на регионално и глобално ниво като добро място за инвестиции в иновации с добре развита предприемаческа и стартъп екосистема и чрез участие в значими глобални събития за инвеститори.

„Предвиждаме създаването на нови финансови и нефинансови инструменти за привличане на инвестиции и разработване на национална стратегия за технологични паркове и индустриални зони за постигане на регионален икономически растеж“, заяви министърът на иновациите и растежа.

В срещата участваха Амбра Трото, професор по креативни индустрии от Института по дизайн в Умеа, Щвеция, професор Клаус Сейлер, изпълнителен директор Strascheg Center for Entrepreneurship в Мюнхен, Филип Шапира, професор по иновации и политика в Манчестърския университет в Обединеното кралство и Пиер Монсан професор по биотехнологии в Университета в Тулуза, Франция. Всички участници имат практически опит в изграждането на иновационни екосистеми в техните страни. От българска страна участваха още заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков, представители на МИР, Българската банка за развитие, Фонда на фондовете, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и София Тех Парк.