Проектът е за 110 млн. лв. и предвижда разкриване на 150 нови работни места

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева се запозна с проекта за нова инвестиция за 110 млн. лв. в стъкларския завод „Рубин“ в Плевен. Проектът, с който се предвижда разкриването на 150 нови работни места, е за изграждане на нова 300-тонна ванна пещ.

Министър Стойчева и зам.-министър Минчева на работно посещение в стъкларския завод в Плевен

На работната среща в Плевен между министър Стойчева, заместник-министър Веселина Минчева и ръководството на завода беше представено изпълнението до момента на двата инвестиционни проектa, получили сертификат за инвеститор клас „А“ по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), по които са разкрити 550 работни места. Ръководството на завода представи  и проекта за новата инвестиция, за който също е подадено искане от инвеститора за сертифициране по ЗНИ.

„Министерството на иновациите и растежа насърчава инвестициите в иновативни производства. В наше лице имате надежден партньор“, заяви по време на обиколката на завода министърът на иновациите и растежа.

Общата стойност на инвестициите на дружеството след изпълнение на новия проект ще достигнат около 250 млн. лв.

В проекта за изграждане на ванната пещ са предвидени редица иновации при управлението, което ще се извършва с реални данни от смарт контрол център, намаляване на вредните емисии и други. От компанията инвестират и в развитие на бъдещи кадри със създаване на академия за обучение към завода.