Министерството на иновациите и растежа предоставя възможности за развитието на предприемаческа екосистема, която да е двигател за икономически растеж и да позиционира България на картата за иновации. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на среща с представители на автомобилната индустрия, организирана от „Аутомотив Клъстер България“. В срещата участва и изпълнителният директор на Българската агенциа за инвестиции Мила Ненова. На събитието бяха обсъдени дигиталната трансформация на производството, добри практики, създаване на нови бизнес партньорства.

Министър Стойчева подчерта като ключово взаимодействието на МИР с автомобилната индустрията за привличане инвеститори от сектора в страната. Тя изтъкна, че сред приоритетите на министерството е да подкрепя сектори с висока добавена стойност, които се развиват посредством нови технологии, както и да стимулира взаимодействието между установени вече участници в сектора с новите начини на правене на бизнес

По думите на министъра сред добрите примери за наличието на експертиза и на таланти в България е именно аутомотив индустрията със заети 80 000 служители и дял от БВП в размер на 11%. В страната са разкрити 35 центъра за научна и развойна дейност на международни компании от сектора. В края на миналата година бе сключено и споразумение за инвестиционно намерение на белгийската компания „Avesta Battery & Energy Engeneering”, което включва и развоен центъра в сферата на производството на батерии за автомобили. През април 2023 г. Българската агенция за инвестиции подписа декларация за присъединяване на България към Европейския алианс за батерии, припомни още Стойчева.

Министърът призова компаниите да кандидатстват по отворените процедури за насърчаване на иновациите по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – за развитие и за внедряване на иновации в предприятията на обща стойност 420 млн. лв., както и по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, която насърчава взаимодействието на академичните среди и бизнеса с бюджет от 300 млн.лв. за 2024 г.